Maszyny drukarskie
   Akcesoria do maszyn drukarskich
   Urz?dzenia pomocnicze do druku etykiet
   Urz?dzenia pomocnicze
   Urz?dzenia introligatorskie
     Sklejarki do papieru
     Przepycharko wykrawarki
   Wyposa?enie przygotowalni
   Materia?y eksplatacyjne
   Serwis

ZADZWO?: 22 894 41 42, 602 213 330  
22 651 70 09, 695 755 204
  
Złóż zapytanie ofertowe >>   

Oferta Promocje Serwis O Firmie Kontakt

 Urz?dzenia introligatorskie >> Przepycharko wykrawarki
 

 

MASTER

   

With numerical control, hydraulic-operating, for the production of every type of labels and/or envelopes of various design, type of paper and sizes. All labels punched for every dimensions, are assembling on a slider plan, while the cut stops on the table. The important advantages are those consisting in the production of labels or envelopes, clean and packaged directly from the pack of paper sheets, without previous cutting.

The machine also allow the use of coupled hollow-punchs for a increased production, as well as possible attachement or a rotary gadget of 180° (or of 360° with electronic control) for the hollow-punch, suitable to produce joint ande upsidedown images. The hollow-punchs is of absolute precision (positioning accuracy 0,02 mm.) for an average production of about 250.000 labels/hourly. Possibility to connect a personal computer to register any programs and adjustement of every labels. Any programs can be done on the machine or direct on printed sheets with personal computer.

 

 Specyfikacja

 NC 80

 NC 110

Powierzchnia do wykrawania [mm]

600x800

800x1100

Maksymalne rozmiary wykrawania [mm]

330x330

330x330

Minimalne rozmiary wykrawania [mm]

10x10

10x10

Wysoko?? stosu [mm]

0-25

0-25

Rozmiary marginesu w  zale?no?ci od materia?u i rozmiaru [mm]

0-5

0-5

Ilo?? skoków na minut? [mm]

65

65

Nacisk [Kg]

10.000

10.000

Moc silnika [Hp]

7,5

7,5

Waga netto [Kg]

1.900

2.200

 

CHAMPION   

Jest to maszyna do automatycznej, programowanej i sterowanej przez mikrokomputer produkcji etykiet ka?dego typu i wzoru, z ró?nych materia?ów. Etykiety s? wykrawane na wskro? z pasów materia?u u?o?onego w stosie. Wykrojone etykiety pozostaj? w stosie, za? odpady opadaj? do przeznaczonego do tego zbiornika. Wykrojnik jest uruchamiany w pe?ni hydraulicznie,( zarówno docisk jak i sztanca).  Do produkcji du?ych etykiet maszyna jest wyposa?ana w specjalny popychacz i stó? roz?adowczy, które wchodz? w sk?ad standardowego wyposa?enia.

Maszyna jest zw?aszcza przydatna do etykiet typu owijki na szyjki butelek szampana. Redukuje znacz?co odpady papieru. Jest maszyn? bardzo precyzyjn?, zachowuj?c tolerancj? wykrawania w granicach 0,02 mm, ?rednia wydajno?? produkcji wynosi 400.000 etykiet na godzin?. 

 Specyfikacja

 

 

Powierzchnia do wykrawania [mm]

260 X 1050

Maksymalne rozmiary wykrawania [mm]

250 X  250

Minimalne rozmiary wykrawania [mm]

5 X 45

Wysoko?? stosu [mm]

0 – 25

Rozmiary marginesu w  zale?no?ci od materia?u i rozmiaru [mm]

0 – 5

Ilo?? skoków na minut? [mm]

65

Nacisk [Kg]

10.000

Moc silnika [Hp]

7,5

Waga netto [Kg]

1.300

 

 

MATRIX

 

Computerized blank die-cutting machine "Matrix" for cards made up of different multi or single-layer materials. The machine is equipped with amechanical blanking press driven by a variable speed brushless motor, which substitutes all hydraulic circuits and ensures energy saving, low vibration and silentness.

The use of robots for blank transport ensure high speed and high precision positioning (0,05 mm), which results in higher production. An up-to-date software controlled by one single touchscreen computer makes the Matrix machine easy to program and use. Thanks to the highly advanced technologies in use, Matrix die-cutting machine ensures higher quality and production.

Matrix is composed of: 

  • Weld steel bedplate
  • 800 mm high piling blank feeder with about 1 hour of endurance
  • Blank feeding by robot-driver units coupled with Brushless motors (special combination)
  • Blank alignment and feeding control by means of fiber optics ensuring high-precision positioning
  • Mechanical blanking press driven by one variable speed Brushless motor
  • 3/4 cards shearing die
  • Output cara collecting belt
  • Operational control by means of Touchscreen computer
  • Ease of accessto mechanical,pneumatic and electronic parts
  • Screen diagnostic ensuring prompt diagnosis of any possible fault or machine stop.

 

VICTORY

Maszyna ma wydajno?? bardzo precyzyjnego wykrawania oko?o 600.000 etykiet na godzin?.

Ma ca?kowicie hydrauliczne dzia?anie, a tak?e samoregulacyjny system typu push cube  do pozycjonowania stosu w prowadnicy ''V'' zapewniaj?cy jednolity docisk i podawanie papieru.

Wkl?s?y wykrojnik jest ?atwo mocowany w czterech teleskopowych uchwytach; ka?da regulacja pozwala na perfekcyjne wycentrowanie obrazu.

Urz?dzenie ma fotokomórk?, która zapewnia operatorowi maksimum bezpiecze?stwa, wymiana wykrojnika jest bardzo szybka, a maszyna jest przydatna do ma?ych i ?rednich zamówie?.

Z maszyn? dostarczana jest  instrukcja obs?ugi opisuj?ca podstawowe funkcje systemu i zasady bezpiecznego u?ytkowania zgodnie z normami CE. 
                                                    
  Oferta   O firmie
  Promocje   Kontakt
  Serwis  
www.usprint.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone