Maszyny drukarskie
   Akcesoria do maszyn drukarskich
   Urz?dzenia pomocnicze do druku etykiet
     100% inspekcja wst?gi
     Przewijarki
     Maszyny do bukletˇw
     Maszyny do etykiet RFID
     Automatyczne nawijaki bobin
     Urz. wykrawaj?ce
   Urz?dzenia pomocnicze
   Urz?dzenia introligatorskie
   Wyposa?enie przygotowalni
   Materia?y eksplatacyjne
   Serwis

ZADZWO?: 22 894 41 42, 602 213 330  
22 651 70 09, 695 755 204
  
Z┼é├│┼╝ zapytanie ofertowe >>   

Oferta Promocje Serwis O Firmie Kontakt

 Urz?dzenia pomocnicze do druku etykiet >> Maszyny do bukletˇw
 

Maszyny do bukletów

Jeste?my do?wiadczon? firm? zapewniaj?c? przedsi?biorcom dost?p do najnowszych urz?dze? przydatnych w bran?y drukarskiej, introligatorskiej oraz produkcyjnej. W prezentowanej ofercie znajd? Pa?stwo maszyny do bukletów, dzi?ki którym mo?liwe jest drukowanie etykiet wielowarstwowych (inaczej: nadruk ksi??eczkowy). Nowoczesne rozwi?zania techniczne pozwalaj? na uzyskanie produktów przygotowanych z dba?o?ci? o ka?dy, nawet najmniejszy detal.

Oferowana przez nas maszyna do bukletów zosta?a zaprojektowana w taki sposób, aby w pe?ni odpowiada? na wysokie wymagania producentów opakowa? ceni?cych wysok? jako?? wyrobów, przy zachowaniu du?ej pr?dko?ci produkcji. Warto zauwa?y?, ze etykiety wielowarstwowe maj? coraz wi?ksze zastosowanie, z uwagi na obowi?zuj?ce przepisy Unii Europejskiej (np. konieczno?? przedstawienia na opakowaniu sk?adu kosmetyku w kilku j?zykach). Nowoczesne maszyny do bukletów znajd? wi?c zastosowanie podczas druku etykiet i produkcji opakowa? ró?nego typu, w tym spo?ywczych, kosmetycznych oraz farmaceutycznych.

 

flytec3010

 

omega Booklet Machine 5010

 
                                                    
  Oferta   O firmie
  Promocje   Kontakt
  Serwis  
www.usprint.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrze┼╝one